Skal ta i bruk alle 20 sengeplassene ved Klinikk Alta: – Viktig å få de i drift

Klinikk Alta skal ta i bruk alle de 20 sengeplassene i løpet av høsten.

Administrerende direktør på Finnmarkssykehuset HF, Siri Tau Ursin.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Nyheten kom fra Siri Tau Ursin, som er den nye direktøren for Finnmarkssykehuset HF, etter et møte med klinikksjef Lena Nielsen.