Nå får Olav fradele tomta i Nerskogen

Helt siden 70-tallet har Olav Olsen hatt et ønske om å fradele tomt til boligformål i Nerskogen.

Alle er enige om at arealet Olav Olsen i Nerskogen har søkt å få fradelt, ikke er mulig å dyrke.   Foto: Alta kommune

nyheter

Planutvalget støtter fradeling av Olav Olsens tomt i Nerskogen med gårdsnummer 38 og bruksnummer 232. Fradelingen gjelder for inntil 1.000 kvadratmeter til boligformål. Forutsetningen er tinglyst veirett for parsellen. Hovedutvalget for miljø og tekniske tjenester vedtok dette før sommeren, – etter en befaring i området. Nå var saken kommet til planutvalget.