Blåste i hornet til ære for syklistene

Hyllet Altas syklister med hornmusikk og premier.
nyheter

Den Europeisk mobilitetsuken er i full gang og noe av formålet med uka er å fremme utslippsfri mobilitet i byer og tettsteder. I den anledning stilte kommunen onsdag morgen opp med en hornkvintett på ulike steder i Alta for å hedre – og premiere de som velger å bruke sykkelen til jobb om morgenen.