– Det måtte tas grep

Gikk fra 17 hendelser i 2014 til to i 2019. Slik snudde Cermaq den stygge trenden med arbeidsulykker.

Øvelser som denne har bidratt til at ulykkesstatistikken har gått drastisk ned på anleggene til Cermaq, både i Finnmark og Nordland.  Foto: Cermaq

nyheter

Fra oljebransjen tok Rune Suhr Berg 10 års erfaring med seg til Cermaq da han ble ansatt som en egen ressurs på Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Finnmark for bedriften, og flere piler peker nå i svært positiv retning.