Belønnet med Árdnaprisen etter masteroppgave

UiT og Senter for samiske studier deler hvert år ut pris for årets beste masteroppgave om urfolk. Dette året var det altaværingen Silja Haldorsen som stakk av med Árdnaprisen.
nyheter

Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Med prisen får hun også en fin sum på 10.000 kroner.