– Redd det kommer til å skje en ulykke

Bjørg Lien frykter for sikkerheten til myke trafikanter på Aronnes.

Her er det svært uoversiktlig og vanskelig og holde oversikt, både for bilister og myke trafikanter, mener Bjørg Lien.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Den siste tiden har Bjørg Lien og mannen observert en rekke farlige trafikksituasjoner langs Holstsletta på Aronnes.