– Alle har en psykisk helse, og ingen slipper unna livet gratis

Slår sammen Mental helse i Troms og Finnmark.

Fylkesleder i Mental Helse Troms (t.v) Ole-Marius Johnsen, fylkesleder i Finnmark Torhild Ackermann og rådviger Aina Kaupang ønsker mer åpenhet rundt psykisk helse.  Foto: Anastasiya Fedotova

nyheter

Lørdag ble medlemmer i Mental Helse Troms og Mental Helse Finnmark invitert til Alta for å starte sammenslåingsprosessen av fylkeslagene.

– Vi slås sammen for å følge fylkesgrensene. Nå er vi samlet med en haug med flotte tillitsvalgte fra både Troms og Finnmark. Lokallag og fylkeslag er her for å prøve å finne de beste løsningene for å slåes sammen, forteller leder for Mental Helse Troms, Ole-Marius Johansen.

For at medlemmene skal lære å kjenne hverandre bedre, har de i helgen hatt et kurs i konflikthåndtering.

– Det er en prioritering i hele organisasjonen. Det handler mye om at vi som er engasjert i Mental Helse har forskjellige utgangspunkt og forskjellige erfaringer med å håndtere stress og vanskelige situasjoner. Det handler egentlig om at vi skal bli bedre kjent med oss selv så vi kan samarbeide bedre, forteller Johnsen.

– Dette er en gylden anledning til å starte sammenslåingen og samarbeidet, tilføyer rådgiver i Mental Helse for Nordland, Troms og Finnmark, Aina Kaupang.

– Det er ikke bare styret i fylkeslagene som er her, det er også lokallagene. Her er det hele bredden som møtes og blir kjent med hverandre. Det har vi stor nytte av, legger Torhild Ackermann til.

Tabu å snakke om psykisk helse

Ackermann er fylkesleder i Mental Helse Finnmark, og har flere ganger prøvd å starte et lokallag i Alta. Til tross for 21.000 innbyggere, så har trioen lagt merke til at det er en ting som stopper folk fra å melde seg inn.

– Alle har en psykisk helse, og ingen slipper unna livet gratis. Det er nok av potensielle medlemmer i Alta, men vi har oppfattet at folk trekker fram at det er tabu og vanskelig å snakke om. Men vi ser jo at det er mange henvendelser i Alta. Dersom det er skummelt å snakke om psykisk helse, så er det nok også mye ensomhet tenker jeg. Vi har fått hint om at folk her er redde for å miste status, og at det er derfor folk ikke tør å snakke åpent, sukker Kaupang.

– Det blir nesten satt et stempel på de som er medlemmer, og det stempelet er ganske sterkt sånn som jeg har forstått det. Men det trenger ikke å være sånn, konstaterer Ackermann.

Kan påvirke tilbudet

Gjennom påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber Mental Helse med å øke åpenheten.

– Mye av den viktige jobben vi gjør i storfylket vårt er å være representert i kommunene når de jobber med helse og sosialplaner og påvirke hvordan politikken skal være innenfor psykisk helse og rus. Vi er også engasjert i sykehusene, vi har deltagere i dag som sitter i utvalgene i sykehusene. Selv sitter jeg i utvalget til Helse Nord. Jo flere som er engasjerte, jo sterkere stemme får vi til å gjøre helsetjenestene bedre, forteller Johnsen entusiastisk og tilføyer;

– Det er viktig at de som ønsker å engasjere seg blir med, selv om de ikke har mye organisasjonserfaring. Vi har mange i Mental Helse som kan hjelpe til med det administrative arbeidet. Om vi ser på hvor vi har vært i vår med tanke på covid-19 hvor folk har måtte isolert seg, så er det nok mange som har vært for seg selv og fått mange følelser og bearbeidelser.

Fellesskap

Han håper folk ser et større behov for å skape en lokal avdeling hvor man kan ha trygge og sosiale møteplasser hvor man kan møtes for å ta en kaffe eller for eksempel en grilltur sammen.

– Mental Helse kan være den organisasjonen i Alta som kan skape et sånt miljø. Vi håper og vil jobbe for at vi skal få det til i Alta. Det er et organisasjonsnummer klart, det mangler bare folk for å drive det, avslutter Kaupang.