Bekreftet feilbehandling

Kommuneoverlegen i Alta mener at papirene viser at sykehuset innrømmer feilbehandling med døden til følge.

Tidligere kommuneoverlege Kenneth Johansen (til høyre) bekrefter at han ut fra dokumentasjon oppfattet at Kirsten Jonas ble feilbehandlet med dødene til følge.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Da Roy Jonas var i kontakt med daværende kommuneoverlege i Alta, Kenneth Johansen, uken etter dødsfallet, fikk han en ytterligere bekreftelse på at morens død kunne vært unngått, og at det hadde skjedd alvorlig feilbehandling. Johansen hadde fått og lest papirene på hendelsesforløpet fra Hammerfest. Ifølge Roy var dette oppsummert det Johansen ga uttrykk for:

I hans virke som lege har Kenneth Johansen sjelden sett en så tydelig bekreftelse – og beklagelse – på at dødsfallet skyldes feilbehandling.

Når Roy spør om rutiner som skal følges i slike saker, opplyser kommunelegen at Hammerfest sykehus skal melde inn slike hendelser til både Helsetilsynet og politiet. Familien hadde fått info om at saken var meldt til Helsetilsynet, men det viste seg at politiet ikke var koblet inn.

Altaposten har vært i kontakt med Kenneth Johansen, som bekrefter at han står fast ved at han «sjelden har sett en så tydelig bekreftelse – og beklagelse – på at dødsfallet skyldes feilbehandling.»


Døde av feilbehandling

– Politiet må sørge for at noen tar ansvar

Ble oppringt om natten og fortalt at mor var død, og at sykehuset tok alt ansvar for dødsfallet.Ex-kvalitetssjef frikjente sin tidligere arbeidsgiver

Fylkeslege Anne Grethe Olsen slo fast at dødsfallet til Kirsten Jonas ikke var et «avvik fra god praksis».