– Alle stasjoner må vaske sjøl

Det er helt vanlig at ambulansesjåfører vasker stasjonen selv, skal vi tro Jørgen Nilsen i Finnmarkssykehuset.

Jørgen Nilsen, klinikksjef prehospitale tjenester, sier det er helt vanlig at ambulansesjåførene vasker stasjonen sjøl. Her fra åpningen av Klinikk Alta.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

Unntakene er Hammerfest, Honningsvåg og Luftambulansen i Alta.