– Det kan gå utover hvordan man fungerer i hverdagen

Å snakke om tida på internatskolen kan være ensbetydende med å åpne dype sår. Da kan det være nødvendig å bearbeide inntrykkene.

Marit Mildrid Normyr Utsi og Berit Frøydis Svineng Johnsen er representanter fra SANKS, og slår følge med kommisjonen for å gi psykiatrisk hjelp der det trengs.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

To år før de skal levere sin rapport til Stortinget, avholdt Sannhets- og forsoningskommisjonen folkemøte i Øksfjordbotn sist tirsdag. For å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, var naturlig nok internatskolene i Finnmark et tema.