Fant rester etter tyvslaktet elg, ber folk holde øynene åpne

Politiet og Fefo ber om tips og håper elgjegerne ser etter tegn på krypskyting når jakta nå går i gang.

Nord for Kautokeino, like vest for Mierojavri var funnstedet for den tyvslaktede elgen. 

nyheter

Søndag var reinpolitiet og Statens Naturoppsyn ute i helikopter, og i løpet av helikopterturen ble det funnet en slakteplass etter elg, forteller reinpolitiets Inger Anita Øvregård.