Oppdatert

– Viktig å få fram hva som skjedde

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil møte innbyggerne i Øksfjord.

HISTOREFORTELLEREN: Tidligere sogneprest Bård Jahr var med som historieforteller og viste politikerdelegasjonen rundt på den rekke av stedene på Loppa øy hvor det har vært aktivitet helt fra vikingetida.  Foto: Privat

nyheter

Det siste året har Sannhets- og forsoningskommisjonen avholdt flere folkemøter ulike plasser. Denne gang kommer de til Øksfjordbotn i Loppa hvor de skal granske og snakke om fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner.