Nye DNA-bevis ga domfellelse

En mann i 30-årene er av Hålogaland lagmannsrett funnet skyldig i voldtekt av en kvinne.

Hålogaland lagmannsrett. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

nyheter

Overgrepet skjedde i juli 2017. Mannen ble dømt i Indre Finnmark tingrett i september 2018 til fengsel i fire år, samt oppreisning og erstatning til fornærmede. Dommen ble anket og lagmannsretten frikjente mannen.

Dommen ble opphevet

Etter dette har det dukket opp nye bevis i saken. Etter anke fra påtalemyndigheten, ble lagmannsrettens dom opphevet ved dom i Høyesterett 24. oktober 2019. Ny ankeforhandling ble holdt i Tromsø 11.-12. august 2020. Det ble oppnevnt en sakkyndig til å uttale seg om DNA-bevis. Det ble også avhørt sju vitner og en rettskyndig sakkyndig. Fornærmedes forklaring ble støttet av DNA-funn på innsiden av gylfen på boksershortsen til mannen.

Flertallet, to fagdommere og tre meddommere, var sikre på seksuell omgang men usikre på om mannen kunne ha klart å gjennomføre voldtekten før hun oppdaget dette, mens mindretallet – to meddommere – mente at man ikke i tilstrekkelig grad kunne si at tiltalte hadde hatt seksuell omgang med fornærmede.

Møttes på ferie

Denne dagen møttes de to på byen da de var hjemme på ferie. På et nachspiel sovnet fornærmede på sofaen med klærne på, men våknet av smerter idet mannen holdt på. Tiltalte avbrøt da det han holdt på med. Den fornærmede kvinnen kom seg ut på verandaen, og ringte etter hjelp. Hun fortalte at hun var blitt voldtatt. Et vitne kom til stedet, og kvinnen ble hentet av ambulanse.

Tiltalte erkjente straffeskyld, men forklarte samtidig at han ikke kan huske å ha hatt seksuell omgang med fornærmede. Han var svært beruset. Han var blitt fortalt at han skulle ha voldtatt fornærmede.

Fornærmede var også beruset, men retten fant at det ikke var noe ved hennes helsesituasjon eller omstendighetene for øvrig som tilsier at hun har misoppfattet eller misforstått hva som skjedde. Hennes reaksjon ved at hun i sjokk gikk ut av boligen, alarmerte sin mor og i redsel ikke klarte å gå inn i huset igjen, underbygger at hun var blitt utsatt for et overgrep. Det vises til vitnene om hvordan fornærmede fremsto da hun tok kontakt og senere ble hentet. Flertallet så også hen til at hennes psykiske helse ble vesentlig forverret etter dette.

Misbrukt som barn

Mannen fortalte i lagmannsretten at han var blitt utsatt for grove seksuelle overgrep fra han var 6-8 år. Han har levd med hendelsene ubearbeidet og har fra tenårene hatt alvorlige psykiske problemer. Tiltalte erkjente straffeskyld, men husket ikke at han hadde gjort det han var anklaget for. Han fremholdt at han vil ta sin straff dersom han var skyldig. Det ble ikke ansett som formildende, men har betydning for fornærmede som slipper belastningen med en gjerningsperson som påstår at hun lyver, eller legger ansvaret på henne. En forlenget saksbehandlingstid på nesten ett år og fem måneder medfører at straffen ble redusert. Mannen ble dermed dømt til fengsel i to år og ni måneder, samt å gi kvinnen 100.000 i oppreisning.