Stusser over praksis med flytting av laks

Kåfjord jeger- og fiskerforening flyttet nylig laks fra kraftstasjonen i Kåfjord til Mathiselva.

Nils Mikkel Eira tok noen bilder da Kåfjord jeger og fiskeforening i forrige uke hentet laks fra kraftstasjonen i Kåfjord til Mathiselva. Han stiller spørsmål om dette er lov. Fylkesmannen i Finnmark opplyser at dette er praksis som har foregått over mange år og at foreningen har tillatelse til å flytte laksen til en annen del av samme vassdrag.   Foto: Nils Mikkel Eira

nyheter

– Jeg tror ikke dette praktiseres noen andre plasser i landet, og vi vil gjerne ha et svar om dette er lov, sier Nils Mikkel Eira til Altaposten.

Altaposten har også tidligere hatt reportasjer på foreningens innsats for å skape en egen levedyktig stamme i Mathiselva.

Eira fulgte arbeidet tett nylig, men synes det kan være interessant å belyse om dette er rett forvaltningsmessig.

Vil ha svar

– De henter laks fra kraftstasjonen ved Botnelva i Kåfjord og frakter den til Mathiselva. Det synes vi er merkelig. I år har de, slik jeg vet, gjort dette fire ganger. Det jeg lurer på er om denne praksisen er lovlig.

– Hva er det du mener kan være ulovlig med dette?

– I de norske lover står det at det ikke er lov å flytte laks fra ett vassdrag til et annet. Dessuten går dette utover laksestammen i Botnelva hvor det er en del laks. Jeg tror ikke dette praktiseres noen andre plasser i landet, og vi vil gjerne ha et svar om dette er lov å gjøre, sier Eira som tok noen bilder av en av lakseflyttingene i forrige uke.

Ikke ett vassdrag

Ildsjel Arne Pettersen, som har tatt en liten pause fra ledervervet i Kåfjord jeger og fisk, sier at de har gjort dette i alle år og at de ikke tar fra ett vassdrag til et annet.

– Vi tar faktisk ikke laks fra et vassdrag til et annet. Vi tar laks fra sjøen og flytter dem til Mathiselva. Dette gjør vi fordi det er for vanskelig for laksen å gå opp.

– Så dette er lovlig å gjøre?

– Det har vært lovlig så lenge jeg kan minnes, og jeg har et godt minne, påpeker Pettersen.

Målet med det hele er å jobbe fram en større laksestamme.

– Vi flytter laksen slik at vi kan få bygget opp en økt stamme i Mathiselva. Gjør vi ikke det, så kan det fort skje at laksestammen blir borte. Det er viktig å påpeke at vi ikke tar laks fra Botnelva, men sjøen, påpeker han.

Lang praksis

Steinar Normann Christensen, utmarksforvalter i Fefo, som forvalter Mathis- og Botnelva, er ærlig på spørsmål om denne praksisen er lovlig og at han ikke har sjekket eller tenkt på om dette er lovlig eller ei.

– Jeg har aldri fått dette spørsmålet. Det jeg vet er at jeg har jobbet i denne stillingen siden 2004 og da holdt foreningen også på med å flytte laks, så i min bok er dette noe de har holdt på med lenge, sier Normann Christensen, som fortsetter:

– I utgangspunktet er håv ikke en godkjent fiskeinnretning, men jeg regner med at de har en formell tillatelse fra Fylkesmannen. Det er riktig at vi forvalter elva, men utover det har vi ingen myndighet. Kåfjord jeger og fisk gjør forvaltningsarbeidet for oss. Det jeg vet, er at tanken bak laksehentingen er som følgende:

– Vannet som renner ned i kraftstasjonen er fra Mathiselva. Denne har et lite overløp til laksetrappen. Og med at det kommer vann ned ved kraftverket, så antas det at laksen søker seg til Mathiselva. Hvis laksen ikke vil være i Mathiselva, så snur den ned til sjøen igjen, i det andre utløpet, sier Normann Christensen som henviser til fylkesmannen om det finnes en formell avtale.

Formålet er godkjent

Eirik Frøiland, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, sier denne praksisen har foregått i veldig mange år.

– Fylkesmannen er kjent med problemet, med laksen som går inn i kraftstasjonen og at Kåfjord jeger- og fiskerforening løser dette på denne måten, så dette er vi kjent med. Det er dog viktig å påpeke at det kun denne foreningen som har lov å flytte denne laksen, for dette er ikke fangst, men flytting av fisk fra samme vassdrag. Det er slik at laksen søker seg til elva den er vokst opp i, og den svømmer etter lukta. Når den kommer inn i kraftstasjonen kommer den ikke videre grunnet en tunnel, og derfor kan de frakte den til andre deler i Mathiselva. Formålet er jo ikke fangst, men flytting og dette har de dermed fått lov til av fylkesmannen, sier Frøiland.