Billigere SFO for de med dårligst råd

Fra 1. august i år får familier med lav inntekt billigere SFO til 1. og 2. klassingene.

Barn på SFO ved Saga skole (illustrasjonsfoto)   Foto: Arkivfoto: Hanne Larsen

nyheter

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging. Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020.