Et av fem verksteder gjør EU-kontroll på egne biler

Vegvesenet er sjokkert over at nesten hvert femte verksted som ble kontrollert, utførte EU-kontroll av sjefens bil, stikk i strid med reglene om habilitet.

Av årets samlede vinterdekksalg, kommer de piggfrie dekkene til å utgjøre cirka 45 prosent,mens andelen i fjor lå på 30 prosent. Likevel er ikke salget stort nok til å nå målet på 80 prosent piggfri kjøring i de fire største byene innen år 2002.  Foto: NTB/KNUT FJELDSTAD

nyheter

Vegvesenet har utført en kontroll blant 2.100 av landets 2.500 verksteder som er godkjent for å utføre periodisk kjøretøykontroll, eller såkalt EU-kontroll. Resultatet viser at omtrent 400 av dem nylig hadde utført EU-kontroll på kjøretøy eid av verkstedets tekniske leder eller vedkommendes stedfortreder.