Antall overnattinger halvert i Nord-Norge

Ferske tall for juni viser en nedgang på 48 prosent i antall overnattinger på nordnorske bedrifter. – Jeg er ikke overrasket, sier Knut Leo Abrahamsen.

Overnattingsbedrifter i Troms og Finnmark har en nedgang i antall totale overnattinger på 54 prosent i mai 2020.  Foto: Illustrasjon / Arkiv

Overnattingsbedrifter i Troms og Finnmark har en nedgang i antall totale overnattinger på 54 prosent i mai 2020.  Foto: Illustrasjon / Arkiv

nyheter

Det er Reiseliv i Nord som på sine hjemmesider melder om den fatale nedgangen i juni måned på nordnorske overnattingsbedrifter.

279 300 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2020, er en nedgang på 255 032 overnattinger fra juni 2019. Dette betyr en nedgang på 48 prosent.

Totalt har utenlandstrafikken til Nord-Norge gått ned med 92 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret. Norge som helhet har hatt en tilsvarende nedgang i utenlandstrafikken.

Frykter en tung tid for reiselivet

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier og at koronapandemien rammet reiselivet hardt også i juni.

– Juni viser totalt en halvering sammenliknet med fjorårets tall for samme periode i Nord-Norge. Selv om julitrafikken ser ut til å være god de fleste områder i landsdelen er krisen langt fra over.

Regiondirektøren sier videre at hun frykter en tung tid for reiselivet når fellesferien er over.

– Det vil derfor bli helt avgjørende hvilke grep som gjøres for å legge til rette for at vi kan få så mye aktivitet som mulig i næringen, slik at folk kan komme seg tilbake på jobb og verdier skapes, sier Baik.

Er ikke overrasket over tallene

Daglig leder for Visit Alta, Knut Leo Abrahamsen, sier til Altaposten at den store nedgangen var ventet.

– Landet åpnet ikke opp før 15. juni, så halve måneden gikk uten besøk fra utlandet, presiserer han.

Abrahamsen forteller han ikke har fått lokale tall for juni måned, men regner med at tallene for juli blir betydelig bedre.

– Det er viktig for overnattingsbedrifter som hoteller, campingplasser og lodgene at vi nå kommer i gang igjen, de har lidd massive tap, sier han.

– Men ingen vet hvordan høsten blir, legger han til.

Daglig leder forklarer at det er viktig det nå legges til rette for økt reisevirksomhet.

– Uten god infrastruktur og tilrettelegging for reisende blir det vanskelig når vi skal selge høsten, og starte salget av neste sesong, sier han.