Lite storlaks i elva, men Åsmund har tatt 6 stykker

Samtidig som majoriteten av fiskerne i Altaelva trekker grilse etter grilse kan Åsmund Balandin smykke seg med hele 6 storlaks hittil i år.
nyheter

14. juli begynte årets sesong i Altaelva for Åsmund Balandins del. Rundt 20 kast senere var første storlaks fast.