– Den kanskje farligste biten av strekningen gjenstår å bygge

Gargiaveien bygdelag håper elevene får en trygg skolevei helt ned til Øvre Alta.

Jens C. Andreassen etterlyser gangvei på det han kaller den farligste strekningen mellom Skillemo og Øvre Alta.  Foto: Privat

nyheter

Gatelysene monteres snart én etter én på den 2,1 kilometer lange strekningen fra industriområdet på Skillemoen og mot Øvre Alta, etter hvert er også en gang- og sykkesti på plass her. Men gangveien stopper i det man kommer til toppen av Lakshusbakken ved infotavla. Det reagerer Gargaveien bygdelag på.