Lille Komsa boligfelt:

Skal sikre 15 av 70 boliger til lav pris

– Vi har lært, og har sikret kommunen verktøy for å presse prisen ned.

Hallgeir Strifeldt, Veslemøy Grindvik og Nadine Ekløf ved avdelingen for samfunnsutvikling i Alta kommune, tror Lille Komsa blir et fint felt som også blir tilgjengelig for grupper som i dag har vanskeligheter å komme inn i boligmarkedet.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det sier arealplanleggerne Hallgeir Strifeldt og Veslemøy Grindvik som sammen med arkitekt Nadine Ekløf har vært ansvarlig for Alta kommunes utvikling av det svært attraktive området Lille Komsa til syv nye boligfelt. I et samarbeid med grunneier Fefo er målet at de syv feltene skal gi Alta kommune et stort tilfang av boenheter for sosial boligbygging.