Forsvarets Bell-helikopter takker av i Kirkenes

Norsk Luftambulanse AS overtar ambulansehelikopterflygningene i Øst-Finnmark.

Forsvarets Bell-helikopter ble satt inn i beredskapen i Øst-Finnmark først under innfasingen av ny operatør for ambulanseflyene. Bakerst står avløseren Airbus H145.  Foto: Gøril Svendsen Strømme / Finnmarkssykehuset

nyheter

17. april 2020 ba helseminister Bent Høie de regionale helseforetakene om å stasjonere et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli. Fra i dag overtar dermed Norsk Luftambulanse AS ambulansehelikopterflygningene i Øst-Finnmark, i perioden fram til 31. januar 2021. Det opplyser Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

Én av åtte

Overtakelsen ble markert på Høybuktmoen i Kirkenes i formiddag, fra klokken 12 er det Norsk Luftambulanse AS som er i beredskap med en Airbus H145-maskin. Med en cruisefart på 238 km/t, flyr det i dag åtte H145 fra produsenten Airbus i Norge.

– Nå får vi et ambulansehelikopter i Øst-Finnmark som er et godt supplement til ambulanseflytjenesten, som også har anestesilegedekning. Samlet utgjør disse ressursene, sammen med redningshelikopteret på Banak, en svært god beredskap. Det er likevel viktig å understreke at bilambulansetjenesten som sammen med kommunelegene, utgjør ryggraden i tjenesten og gjennomfører hoveddelen av oppdragene i Finnmark, sier klinikksjef Jørgen Nilsen i Klinikk prehospitale tjenester.

Takker Forsvaret

Forsvarets helikopter ble satt inn i beredskapen i Øst-Finnmark, først under innfasingen av ny operatør for ambulanseflyene, og siden i forbindelse med korona-smitten.

– Helse Nord RHF takker Forsvaret for innsatsen de har lagt ned. Samarbeidet og samhandlingen med den sivile helsetjenesten har vært godt, og skapt trygghet for befolkningen, sier fagdirektør Geir Tollåli.