– Uheldig at et politisk parti får kulturmidler til å drive valgkamp

Loppa SV og Loppa Høyre er svært kritiske til at Loppa Ap har søkt og brukt av fellesskapets midler til å drive valgkamp.

– Alle vet at 1. mai er sosialistenes 17. mai, og alle arrangement denne dagen er politisk, sier Cato Kristiansen, leder i Loppa SV.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

22. april 2019 søkte Loppa Arbeiderparti tilskudd fra kulturfondet i Loppa kommune «i forbindelse med markering av arbeidernes dag 1. mai 2019 på Øksfjord samfunnshus».