– Står med hjertet i halsen hver gang ungene skal krysse veien

Grendelaget er positiv til forkjørsvei, men det kjøres hardt langs Aronnesveien og behovet for tiltak er stort.

Flere er beykmret for trafikksikkerheten ved Aronnesveien. Det meldes om høy hastighet og manglende respekt for vikteplikten overfor myke trafikanter. (illustrasjonsfoto)  Foto: Therese Stabrun/Arkiv

nyheter

Høy hastighet og manglende respekt for vikeplikten overfor fotgjengere skaper bekymringer for trafikksikkerheten langs veistrekningen, som har blitt forkjørsvei.