– Jeg vil ha et ærlig svar på hvordan statsministeren ser for seg at den samiske fremtiden skal se ut

Inga Marja Lango (20) er en av flere nordnorske ungdommer som kan få sitt fotavtrykk i den nye nordområdemeldinga.

Inga Marja Lango er bekymret for fremtiden i reindrifta.   Foto: Privat

nyheter