Politikerne ga Jaro disp, men tviler på at saken er over

Stemmegivningen røpet at Sp, Frp og V var imot å gi Jaro dispensasjon.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Et flertall på seks av planutvalgets 11 medlemmer gikk onsdag inn for å gi Jaro dispensasjon til å ta i bruk deler av det LNF-regulerte området mellom Jaro og 4H-gården til industriformål i en tiårsperiode. Vedtaket er omstridt, da man med dette beveger seg over et område som tidligere har vært en del av kjossystemet, må kutte ned skog, bytte ut masser og samtidig utvider industriområdet på Aronneskjosen betydelig. Flere har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å sette området i stand igjen når de ti årene er over.