Store mengder yngel av pukkellaks i 7 av 8 undersøkte elver

Forventer stort pukkellaksår i 2021 etter ferske undersøkelser av elver i Troms og Finnmark.

Pukkellaksen har gjort sitt inntog i norske farvann. Den har en toårig livssyklus og kommer tilbake til vassdragene annethvert år. Den fremmede arten er uønsket i Norge.   Foto: Eva B. Thorstad / NTB scanpix

nyheter

"Det ser ut til å være høyere overlevelse og tetthet av pukkellaksyngel i 2020, enn i tilsvarende kartlegging fra 2018", skriver Fylkesmannen på sine nettsider.