Mistanke om ILA-smitte i Loppa kommune

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon av anlegget.

Mattilsynet har mistanke om ILA-smitte på Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke.  Foto: BERIT ROALD

nyheter

I en pressemelding sendt av Mattilsynet går det fram at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

– Cermaq varslet Mattilsynet 24. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya. Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske undersøkelser gjennomført ved Veterinærinstituttet, samt PCR funn, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Kan pålegges tømming av lokalitet

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteteten ilag restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, skriver de videre.

Om det skulle vise seg at mistanken blir bekreftet, vil det i tillegg om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

– Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner på blant annet trafikk i området omkring lokaliteten. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA, skriver Mattilsynet videre.

Fakta om ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker
  • ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA