Mens flere mål er meid ned i Altagårdsskogen, får ikke Paul Håkon røre trærne: – Uforståelig

I 10 år har en verneplan stoppet realiseringen av boligbygging på egen tomt i Transfarelv.

Paul Håkon Nilsen innfelt i oversiktbilde over Transfarelvmoen hvor hans eiendom er merket av. 

nyheter

Paul Håkon og Trine Nilsen har i 10 år hatt et enstemmig politisk miljø i ryggen når de har forsøkt å få tatt egen tomt i Transfarelv i bruk til bolig. Planadministrasjonen har imidlertid satt foten ned med begrunnelse i at en kommunalt vedtatt verneplan for skogen på Transfarelvmoen vil bli berørt. Det hører med at skogbrukssjef Tor Håvard Sund har anbefalt planen om boligbygging. Boligbyggingen vil berøre verneplanen med noen få hundre kvadratmeter, og det er snakk om et svært lite antall furutrær som må hugges.