Fylkesmannen sier nei til Jaro-utvidelse, Alta IF-boliger og to eneboligfelt

– Innsigelsene kommer ikke som noen bombe på oss, sier plansjef Oddvar Konst.

På bildet ser vi hvor Jaro er etablert på Aronneskjosten Industriområde. Bedriften har kjøpt gården i forkant og ønsker å disponere arealet som betår av skog (mellom ridebanen og Jaro) i hovedsak som lager. Det sa hovedutvalget nei til på permanent basis, men ja til en 10-årig dispensasjon. Planutvalget har siste ord.  Foto: Even Martinsen, Altaposten

nyheter

Konst leder avdelingen for samfunnsutvikling (ASU) og jobber tett med rådmann Bjørn-Atle Hansen for å få en arealplan som både åpner for omstridte boligprosjekt og ikke minst; gir en av Altas største arbeidsplasser og suksessbedrift Jaro på Aronneskjosen nødvendige areal for utvikling. Om noen timer, onsdag, skal Konst møte planutvalget og forsvare en innstilling som stopper en dispensasjon med ti års varighet for bruk av et areal som bedriften har tilegnet seg.