Varslet økt innsats mot fiskejuks

Økokrim til kamp mot fiskerikriminalitet.

Illustrasjonsbilde  Foto: Arne Hauge

nyheter

Økokrims nye sjef, Pål K. Lønseth, vil rette mer oppmerksomhet mot kriminalitet i fiskeriindustrien.