430 nye korona-millioner til utbedringer på veiene

Med over én milliard i korona-midler til sammen, skal anleggsbransjen være i full sving utover høsten.

23 millioner kroner går til dekkelegging av riks- og europaveier i nord.  Foto: Arkiv

nyheter

– De 600 første korona-millionene har allerede gitt resultater i form av ny asfalt, fjellsikring, rekkverk, støyskjermer og utbedring av tunneler - fra Agder til Nordkapp, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå skal 430 nye koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksveiene.

Slik skal de brukes

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Tiltakene er fordelt på riksveier over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på veinettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Slik skal korona-millionene brukes i nord:

• 23 millioner kr til dekkelegging av riks- og europaveier i nord

• Drenering av grøfter, torvkanter, stikkrenner, kulverter langs hele riksveinettet

• Vedlikehold av tunneler langs E6 og E10 i nordre Nordland

• Oppgradering av veilys

• Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell

• Utbedring av sideterreng langs E6 og E8 i Nordland og Troms

• Utbedring av støyskjerm E6 Nordland og rv. 83 Troms

• Nye skilt rv. 83 og rv. 85

• Tiltak etter sykkelveiinspeksjoner i hele regionen

• Utvidet bruvedlikehold over hele riksveinettet

Mye aktivitet på veiene

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han ser bare en ulempe med korona-millionene som rulles ut.

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på veiene denne sommeren og høsten. Det betyr at veier kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at veiene blir bedre.