– Overlater ansvaret for villaksen til byråkratene

Alta-politikerne får på pukkelen etter at de fjernet krav om lukkede anlegg og nullutslipp fra oppdrett.

Rune Jensen i Salmon Camera er kritisk til høringssvaret til Alta kommune. 

nyheter

Både MDG og organisasjoner som Norske Lakseelver og Salmon Camera er skuffet over at planutvalget  valgte å fjerne kravet om at det ikke skal forekomme utslipp. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av kommunens arealdel som omhandler akvakultur tidligere i vinter.