– Jaro er en mønsterbedrift

Direktør i Alta næringsforening reagerer sterkt på at sentrale politikere bruker feilaktige opplysninger og ikke holder seg til fakta.

Direktør i Alta næringsforening, Kjetil Kristensen mener en av de viktigste rollene til politikerne er å tilrettelegge for næringslivet slik at man kan skape arbeidsplasser.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

– Saken er så enkel som at JARO har søkt om å få bruke en del av sin egen eiendom til lagring. Det er ikke snakk om å fylle igjen kjosen, området der de skal hugge trær og de har søkt om å bruke til lagring er ikke en del av kjossystemet, sier Kjetil Kristensen, i Alta næringsforening.