Gir «korona»-tilskudd til arbeidsgivere i nord

  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for mai og juni, og betalingsfristen utsettes til 15. oktober. Soner med null i arbeidsgiveravgift får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode.

– Du trenger ikke foreta deg noe. Lever a-melding som normalt og vent med å betale. Det er i korte trekk budskapet til arbeidsgiverne, sier avdelingsdirektør Nina Elise Domaas i Skatteetaten.

Gir fire prosent
I kommuner i Finnmark og Nord-Troms som tilhører sone V for arbeidsgiveravgift, samt Svalbard, betaler arbeidsgiverne null prosent i arbeidsgiveravgift. For å sikre likebehandling vil disse arbeidsgiverne få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Skatteetaten betaler ut tilskuddet.

– Arbeidsgiverne i sone V og Svalbard skal også rapportere som normalt. Tilskuddet beregnes på bakgrunn av ordinære rapporterte data til Skatteetaten. Hvis vi trenger mer informasjon for å beregne riktig tilskudd, får arbeidsgiver brev om dette. Tilskuddet vil etter planen utbetales innen 1. september, sier Domaas.