Disse artene dominerer i Stuorajávri og Iešjávri

– Forskningen gir oss kunnskap for bedre å forstå hvordan økosystemene i de store innsjøene.

Forskere fra NINA har kartlagt fiskeartene som lever i Stuorajávri og Iešjávri.  

nyheter

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt 26 innsjøer over hele landet for å få kunnskap om artsmangfoldet, med spesiell vekt på fisken.