– Klare for å etablere oss i Alta om kommunen går ut av Vefik

Med Alta kommune som kunde vil KomRev Nord IKS opprette avdelingskontor i Alta.

Direktør i KomRev Nord IKS, Lars-Andre Hanssen (innfeldt på hjemmesiden til selskapet), sier at det store nordnorske revisjonsselskapet er er klar til å etablere seg i Alta dersom kommunen skulle ønske å gå inn i det interkommunaleselskapet. 

nyheter

Det er ikke gjort noen strategiske eller formelle beslutninger om opprettelse av avdelingskontor i Alta eller Finnmark, men med signaler fra flere kommuner i Finnmark om å gå inn i det store nordnorske kommunerevisjonsselskapet, er opprettelse av avdelingskontor høyst sannsynlig nært forestående. Ikke minst er Sør-Varanger kommunes vei ut av Vefik – Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – og inn i KomRev Nord IKS noe som gjør etablering i Øst-Finnmark høyst aktuelt.