Innenfor disse grensene skal det ikke være rein

Bonde: – Må ikke være tvil om at fredningsgrensene gjelder og skal respekteres.

Dette kartet viser fredningsgrensene hvor det ikke er tillatt med reinbeite. 

nyheter

Bonde Andreas Ellila forteller at han kun er en av flere bønder i Tverrelvdalen, som er blitt påført avlingstap på grunn av store flokker med rein, har inntatt dyrket mark øverst i Tverrelvdalen