Camp Alta: Fra campingplass til rekkehus

Campingplassen ved Altaelva skal bli til 40 små og rimelige boliger for folk flest. – Slike boliger finnes ikke i Øvre Alta fra før, sier utbyggerne.

Jonas Haugen, Rosita Modell og Franz Jacob Rygh (ikke til stede) vil gjøre om campingplassen til nytt boligfelt.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Camp Alta vil bygge 40 småhus i stedet for campingplass. Målet er å få til arealeffektive, rimelige boliger som også passer for førstegangsetablerere i Steinfossveien ved Altaelva.