– Her kommer Altas fineste tomter

Ap-toppene overlykkelige over å ha fått opphevet innsigelse for 130 av 650 boliger i Lille Skoddevarre

Mangelen på byggeklare tomter i Alta vest gjør at Ole Steinar Østlyngen og Monica Nielsen mener det haster med å få realisert Skoddevarre. Planlegging er startet, men det er neppe realistisk at tomtene kan være klar til utlysning før i 2025/26. Statens vegvesen sier at det tillates etablert 130 nye boenheter i perioden 2024-2031.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Ordfører Monica Nielsen og tidligere gruppeleder for Ap i kommunestyret, Ole Steinar Østlyngen, tror Lille Skoddevarre vil gi de sentrale vestlige delene av Alta by en vitamininsprøytning. Statens vegvesen gir grønt lys for trinnvis utbygging av Skoddevarre boligfelt, og dermed slipper Alta kommune  å vente på at avlastningsveien blir realisert.