Fusk på eksamen kan få store konsekvenser

Men det anses ikke å være et stort problem ved universitetet i Alta, til tross for utstrakt bruk av hjemmeeksamener i koronatiden.

Illustrasjonsbilde  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Juks på eksamen kan medføre store konsekvenser for den som blir tatt. Denne sesongen er det flere studenter enn normalt som har hjemmeeksamener og selv om enkelte kan være bekymret for at dette kan føre til økt grad av juks, så er det ikke registrert noen tilfeller av fusk ved UiT i Alta dette semesteret.