Fikk 10,3 millioner til skredsikringsløsning

Skredsikringsprosjektet som skal ut på anbud vil bygge på ny teknologi, og er ennå ikke utviklet. Målet er å avdekke, overvåke og varsle om skred tidligere.

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) og assisterende divisjonsdirektør Per Bjørn Holm-Varsi under kunngjøringa av nyheten onsdag.   Foto: Trond Magne Henriksen/Troms og Finnmark fylkeskommune 

nyheter

Onsdag var det kakefest da samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune fikk 10,3 millioner til skredsikringsprosjekt.

– Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune er fire organisasjoner med ulik kultur som nylig er slått sammen. At vi allerede leverte en prosjektsøknad som kommer gjennom nåløyet i denne satsingen, er vi stolte av. Vi har allerede nå har klart å forene det beste fra disse organisasjonene i dette prosjektet. Det vitner om at vi har en utviklingsfokusert organisasjon, som jeg gleder meg til å følge videre, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen.

Prosjektgruppen i fylkeskommunen har vært ledet av en stolt assisterende divisjonsdirektør, Per Bjørn Holm-Varsi, som sammen med Espen Lauvlund Nilsen, Andreas Persson og Terje Dragøy Mæhre, med ekstern støtte fra Tinkr AS har jobbet frem søknaden.

Vil utvikle prototype

– Nå blir det kake! Vi søkte om inntil 10,3 millioner kroner og fikk innvilget hele beløpet. Vi skal bruke midlene på å utvikle teknologi og prototype til en ny type skredvarslingssystem. Det vi ønsker er et system som oppdager skred som har gått over veg, som detekterer om det er trafikanter inne i området og som automatisk varsler VTS, driftsentreprenør, trafikanter og andre relevante aktører slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskt, sier prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen.

– I denne prosessen er det viktig for oss å ikke låse oss inn i løsninger og teknologi som allerede finnes. I et innovasjonspartnerskap som dette, er en stor del av budsjettet utvikling av ny teknologi, sier han videre.

Ser frem til å høre mer

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra nærings- og fiskeridepartementet, kommunal og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet. Også samferdselsministeren setter pris på innovasjonspartnerskap.

– Jeg er glad for at Avinor, Kystverket og Troms og Finnmark fylkeskommune tenker i innovative baner når de skal løse utfordringer knyttet til bagasjehåndtering, lostjeneste og skred i distriktene. I stedet for å kjøpe inn tradisjonelle løsninger, går de nå inn i innovative partnerskap med norsk næringsliv. Slik kan de slå to fluer i en smekk - å løse utfordringer i transportsektoren og samtidig bidra til løsninger som kan legge grunnlag for verdiskapning i norsk næringsliv. Jeg ser fram til å høre mer om de innovative løsningene som vil komme ut av disse tre partnerskapene i transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet. Målet er å utvikle produkter og løsninger som ikke finnes på markedet.

Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i å skape en forståelse for behovene og under utformingen av løsningene.

Finansieringen skal i hovedsak dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.

Foruten Troms og Finnmark fylkeskommune med sitt skredsikringsprosjekt, har også Avinor fått midler til bagasjehåndtering og Kystverket til lostjenesten.