Rapport: – Svikt i flere ledd da Helsehuset på Sandland ble solgt

PwC-rapport konkluderer med flere feil i saksbehandlingen rundt salget av Helsehuset på Sandland.

Ordfører Steinar Halvorsen (i midten) står fast på at han forholdt seg til loven og kommunestyret da Helsehuset ble kjøpt av Sandland brygge. Arkivbildet er fra forrige periode i i Loppa kommunestyre.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Loppa kommune vedtok å selge Helsehuset i desember 2018. Sandland Brygge AS kjøpte Helsehuset på Sandland for 175.000 kroner. I avtalen lå en klausul som tilsa at legestasjonen ved eventuell fortsatt leie av Helsehuset skulle betale 9.700 kroner per måned. I ettertid har det blitt stilt spørsmål ved både salgsprosessen og den inngåtte husleiekontrakten. Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo mente daværende ordfører Steinar Halvorsen (H) hadde misbrukt sin stilling for å skaffe gevinst for Sandland Brygge AS, et selskap Halvorsen eier og driver sammen med sin kone, som også er daglig leder i selskapet.