Karriereveiledere holder aktiviteten i gang, men forteller om lite bevegelse i arbeidsmarkedet

Flere er trekker frem koronaen som en bekymring under karriereveiledning.

Karriereveiledere Trine Anita Nordeidet og Ingrid Helene Haldorsen forteller at det ikke har vært noen stor økning i henvendelser i koronatiden. For tre uker siden var de tilbake på kontoret etter en periode med veiledning over nett. De er opptatt av at tilbudet skal være lett tilgjengelig.  Foto: Aron Bræstrup Løsnes

nyheter

Fylkeskommunens karriereveiledere i Alta forteller at de ikke har hatt noen merkbar økning i antall henvendelser den siste tiden, men legger til at usikkerhetene knyttet til Covid-19 stadig blir tema i veiledningssituasjon.