Hallen i fare, kan bli sparetiltak for å unngå ROBEK-status: – Totalprisen blir langt over rammen

...men rådmannen tør ikke foreslå hallen tatt ut av investeringsbudsjettet uten nytt politisk signal.

Slik ser en av fasadetegningene for den nye hallen ut. Tegningen ble lagt ut på Alta kommunes hjemmesider.  Foto: www.alta.kommune.no

nyheter

Kommunestyret har to ganger, med knapt flertall, sørget for å beholde den nye hallen på Elvebakken inne i investeringsbudsjettet. Flere posisjonspolitikere har talt for å skrinlegge hallen til fordel for Alta IFs hallprosjekt, men likevel stemt sammen med en samlet posisjonsgruppe (Ap, SV, Sp og KrF), som har sørget for at hallen ligger inne i budsjettet med en bevilgning på 92 millioner kroner.