– Tar imot alle innspill for lage et bedre senter for alle brukerne

Blindeforbundet påpeker manglende merking og ledelinjer ved Klinikk Alta, Amfi og i Alta sentrum.

Disse søylene er vanskelig å se for en som er svaksynt, mener nestleder i Blindeforbundets lokallag i Alta, Synne Sandtrøen.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Kjøpesenteret Amfi Alta er bygd i to byggetrinn og kravene til universell utforming var ikke like «strenge» da første byggetrinn sto ferdig, som de er i dag.