Derfor er skogen hugget ned

Alta kommune har regulert en del av skogen til industri.

Trefellingen er en konsekvens av kommunens områdeplan for Bukta-området.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Et stort areal av Altagårdskogen har, som mange har fått med seg, blitt hugget ned.