Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling

Det grønne skiftet og FNs bærekraftmål står sentralt i et nytt studietilbud på Handelshøgskolen UiT.

Assisterende instituttleder Jørund Greibrokk.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Det kommende studieåret skal brukes til å skape et ferdigutviklet studieprogram, forteller assisterende instituttleder Jørund Greibrokk.

Det nye mastertilbudet ved Handelshøgskolen UiT vil starte opp fra 2021 til 2022. Dette skriver UiT på sine hjemmesider.

Økt konkurranseevne

Her kan vi lese at økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling er hovedmålet med studiet, som skal sikre at ulike foretaksledere blir i stand til å inkludere miljøperspektivet i respektive selskapers beslutningsstrategier.

– Denne masteren kommer som del av såkalte fleksible studieprogrammer som universitetene har kunnet søke ekstra finansiering til, opplyser UiT.

Bevisstgjøring

Det er også tenkt at man skal bevisstgjøre bedriftseiere til å sikre at kundene får informasjon og dokumentasjon om hva de kjøper, i lys av grønn omstilling og økt konkurranseevne. Studiet vil få et sterkt økologisk fokus, og Handelshøgskolen UiT bruker en referansegruppe til utvikling av studietilbudet.

– Studiet blir en nettbasert fleksibel masterutdanning som kan nå en studentgruppe som ellers ikke kunne ta denne mastergraden, forklarer assisterende instituttleder ved Handelshøgskole UiT, Jørund Greibrokk.

Tre emner

UiT opplyser at studieprogrammet vil bestå av tre emner: Miljø og bærekraft, sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller samt bærekraftige investeringer og miljøregnskap.

Greibrokk forteller at målet med disse tre emnene er å bidra til grønn omstilling av norsk næringsliv ved at man øker bedriftens kunnskaper og bevissthet om behovet for grønn omstilling, fremmer bedriftens kapasitet for å gjennomføre grønn omstilling, samt utvikler dokumentasjonsevne og synliggjøring av bærekraftsarbeidet ved bedriften.

Faglig kvalitet

– Vi vil utvikle en modell for masterstudiet som er bærekraftig med tanke på videreføring av studiet etter at prosjektperioden er over. Studiet vil være fleksibelt, nettbasert og samtidig sikre god faglig og pedagogisk kvalitet. Det vil bli utarbeidet tilpassede lærings- og undervisningsaktiviteter for kommunikasjon, samhandling og samarbeid mellom undervisere og studenter, og mellom studenter, forteller assisterende instituttleder Greibrokk.