Går for prøvedrift for Årøyasambandet

Posisjonspartiene i Fylkestinget (AP,SP,SV) har kommet fram til en enighet om at det skal gjennomføres prøvedrift med «MS Årøy».

Folket på Årøya vil beholde ferga «MS Skaget»  Foto: Lars Engerengen, Finnmark fylkeskommune

nyheter

Følgende forslag vil bli foreslått av posisjonspartiene: