Britisk milliardær på eiersiden i Langnes Laks

Langnes Laks planlegger å bygge et helintegrert oppdrettsanlegg på land i Alta kommune. På eiersiden er den britiske milliardæren Rory David Fleming.

Den britiske milliardæren Rory David Fleming investerer i Langnes Laks.  Foto: Astrid Krogh

nyheter

Det er iLaks.no som røper at selskapet har fått med seg den britiske milliardæren på laget. Rory David Fleming, nevø av James Bond-skaper Ian Fleming, er inne på eiersiden i Lba AS, som er morselskapet til Langnes Laks. Rory David Fleming sitter i styret til både Lba AS og Akvatech.


Fra smolt til sushi - episode 10

Fylkets første landanlegg kan bli et faktum om kort tid

Få med deg den tiende episoden i vår nye serie i vinduet under.

 

– En utfordring at Altafjorden er nasjonal laksefjord

Langnes Laks skal drive landbasert oppdrett i lukkete anlegg. Men statusen som nasjonal laksefjord skaper usikkerhet.

 

– Dette administreres gjennom Stonehage Fleming der hans familiepenger har gått inn i selskapet, forklarer daglig leder for Akvatech AS, Geir Spiten til iLaks.no.

Lukket anlegg

Selskapet har planer om å bygge et lukket, landbasert klekkeri og settefiskanlegg, samt produksjon og slakteri på Langnes industriområde, med videreforedling på Langnes industriområde. Selskapet har fått opsjon på inntil tolv måneder for leie av areal, med rett til å kjøp av hele Langnes industriområde. Ifølge Spiten har Fleming besøkt Alta en rekke ganger.

– Jeg har kjent Rory i godt over 20 år. Han er en personlig venn, svarer Spiten på spørsmål om hvordan duoen kjenner hverandre.

Spiten ønsker ikke å sin noe om størrelsen på selskapets investeringer, heller ikke hvor stor konsesjon selskapet planlegger å søke om.

– Vi er helt i sluttfasen av ferdigstillelsen av konsesjonssøknaden, sier han til iLaks.

Uten forurensning

Ifølge søknaden til Alta kommunen har Akvatech AS utviklet et system for lakseoppdrett på land med bruk av eksisterende og utprøvde teknologier.

Deler av teknologien de bruker starta med lukkede anlegg i Canada, allerede tidlig på 2000-tallet. De eldste patentene de jobber med, ble gitt i 1997. Selskapet har levert teknologisk utstyr til landbaserte anlegg på Smøla på Nordmøre, i Canada og i Kina.

– Vi legger opp til at det ikke skal være noe forurensning. Vi tar vare på fõrspill og avfall, og bruke det til biogass og produksjon av energi. Du får også et sluttavfall som kan brukes til gjødsel. Det er helt vanlig gjødsel, sa Spiten til Altaposten da planene ble kjent.

iLaks.no skriver også at Alta kommune er positiv til planene.

– At kommunen er positiv til søknaden, betyr at vi kan gjøre ferdig konsesjonssøknaden og arbeidet med tillatelser ellers. Det betyr også at vi har fått en bekreftet og sikker lokalitet å forholde oss til, avslutter Spiten.


Her vil han satse på lakseoppdrett i lukket anlegg

Geir Spiten og Akvatech AS vil bygge lukket, landbasert klekkeri og settefiskanlegg, produksjon og slakteri på Langnes industriområde. Det kan bety 60-70 nye arbeidsplasser