Stenger bru på grunn av flomfare

Politiet stenger veien over Lakselva, da det er fare for at flommen skal ta veien.
nyheter

Politiet i Lakselv har besluttet å stenge Klemetstadveien cirka 2 km fra Holmenbrua over Lakselva (sør for brua).

Dette fordi det er fare for at flommen skal ta veien. 7-8 beboere er varslet av kommunen.

Politiet vil gjøre en ny vurdering tirsdag morgen klokka 10.00.